Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ byepiros

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του byepiros (εφεξής αποκαλούμενος ως «ιστότοπος»).  Πριν προβείτε σε χρήση ή εγγραφή στον ιστότοπο, παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσηςοι οποίοι αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθίσταται διαθέσιμος ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με το byepiros όταν εγγράφεστε ως χρήστες  ή ακόμα και όταν απλώς επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Οι όροι αυτοί διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, όπως τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και είναι δεσμευτικοί για τον εκάστοτε εγγεγραμμένο χρήστη ή επισκέπτη, οι οποίοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτούς.Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του byepiros σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία μπορεί να προσβάλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων χρηστών – επισκεπτών ή να δημιουργήσουν  προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας του byepiros.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται την εκ μέρους σας ρητή συναίνεση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΟΡΟΙ

Για τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως:

 • Αγοραστής: Όποιος Χρήστης σκοπεύει να πραγματοποιήσει ή/και πραγματοποιεί μια ή περισσότερες αγορές Αντικειμένων στον Ιστότοπο.
 • Αντικείμενα: Όλα τα είδη που βρίσκονται στην αντίστοιχη κατηγορία εντός του Ιστότοπου και η κυκλοφορία τους δεν απαγορεύεται από τον νόμο.
 • Βασική Υπηρεσία: Η δυνατότητα που παρέχεται από τον ιστότοπο στους Χρήστες και Επισκέπτες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, να αναρτούν αντικείμενα στις κατάλληλες Κατηγορίες του Ιστότοπου ή/και να βλέπουν Αντικείμενα, συμμετέχοντας απευθείας στην αγορά και πώληση Αντικειμένων.
 • Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Τυχόν Επιπρόσθετες Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο και δημοσιεύονται σε αυτόν, οι οποίες δεν θεωρούνται κομμάτι της Βασικής Υπηρεσίας και ενδεχομένως υπόκεινται σε ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 • Επισκέπτης: Οποιοσδήποτε μη εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο, ο οποίος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μέχρι του βαθμού που ο Ιστότοπος δεν απαιτεί εγγραφή για τέτοιου είδους χρήση.
 • Ιστότοπος: Ο Ιστότοπος του NVbay, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση http//:www.nvbay.gr και αποτελείται από την Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα μαζί με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, Snapchat κ.α , αναρτώνται πληροφορίες για τις Υπηρεσίες του byepiros.
 • Προσωπικά Μηνύματα: Το σύστημα αποστολής και παραλαβής προσωπικών μηνυμάτων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο οι Χρήστες. Επισκέπτες του Ιστότοπου δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
 • Πωλητής: Όποιος Χρήστης επιθυμεί να πουλήσει ένα ή περισσότερα Αντικείμενα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από το byepiros.
 • Συναλλαγή: Όλες οι ενέργειες που μεταφέρουν την κυριότητα ή/και την χρήση ενός Αντικειμένου από τον πωλητή στον αγοραστή κατόπιν συμφωνίας μέσω του byepiros.
 • Χρήστης: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μετά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του byepiros, με σκοπό την πώληση ή την αγορά αντικειμένων χωρίς αυτό να συνιστά εμπορική δραστηριότητα.
 • byepiros: Το byepiros είναι εταιρεία που εδρεύει στα καμίνια, κορυδαλλού 26 καμίνια

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ byepiros – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η byepiros είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που έχει αναπτύξει, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται ένα διαδικτυακό ιστότοπο http://byepiros.com/ προώθησης και προβολής προϊόντων διαδικτύου. Το byepiros παρέχει στους εγγεγραμμένους Χρήστες του, είτε πρόκειται για Επιχειρήσεις/Καταστήματα, είτε για ιδιώτες, τη δυνατότητα να αναρτούν στον ιστότοπο και να πωλούν προϊόντα που τους ανήκουν, αλλά επίσης και τη δυνατότητα αγοράς  προϊόντων από τις κατηγορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο.

Οποιοσδήποτε μη εγγεγραμμένος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να χρησιμοποιεί μόνο μέρος των πληροφοριών ή λειτουργιών του Ιστότοπου, δηλαδή να αγοράζει μόνο προϊόντα, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να πωλεί προϊόντα. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται ομοίως με τους Όρους  και Προϋποθέσεις Χρήσης.  Tο byepiros δεν έχει κανένα έλεγχο σε ότι αφορά το δικαίωμα κυριότητας, την ποιότητα, γνησιότητα και ασφάλεια των προϊόντων που αναρτώνται στον Ιστότοπο. Το byepiros δεν εγγυάται την πραγματική ταυτότητα, ηλικία και εθνικότητα των Χρηστών. 
To byepiros ελέγχει όλες τις αγγελίες πριν δημοσιευθούν, αλλά δεν είναι υπεύθυνο για κανένα περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες πχ: κείμενα, πληροφορίες, φωτογραφίες, video κ.α.

Η byepiros επιτρέπει στους Χρήστες του να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές Συναλλαγές αγοραπωλησίας, καθώς και να αξιολογούν δημόσια Πωλητές από τους οποίους έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν. Η εγγραφή στη Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα του byepiros είναι δωρεάν.

Το byepiros χρεώνει προμήθεια ύψους 10% πλέον ΦΠΑ επί της αποφορολογημένης τιμής σε προϊόντα που πωλούνται από Επιχειρήσεις/Καταστήματα. Σε νέα και μεταχειρισμένα προϊόντα,  που πωλούνται από  ιδιώτες χρεώνει προμήθεια 10% συν ΦΠΑ (επί του παρόντος 24%) σε κάθε Συναλλαγή, εφόσον αυτή είναι επιτυχημένη. Επιτυχημένη χαρακτηρίζεται μια συναλλαγή όταν το προϊόν έχει σταλεί από τον χρήστη πωλητή στον χρήστη αγοραστή και ο δεύτερος έχει ενημερώσει το byepiros, πως παρέλαβε το προϊόν στην ίδια κατάσταση που περιέγραφε η αγγελία. 
Οι χρήστες του Ιστότοπου δε μπορούν να προβούν σε μεταξύ τους συναλλαγές παρακάμπτοντας το. Αν υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών της πλατφόρμας τέτοιου είδους ενέργειες, το byepiros θα κινήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να καταβληθεί το συμφωνημένο ποσοστό της μεσιτείας του όπως ρητά αναφέρεται στους Όρους Χρήσης. Τέλος, οι χρήστες που προέβησαν σε αυτή την πράξη θα διαγράφονται από την πλατφόρμα και θα αποκλείονται από μελλοντική συνεργασία.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο Πωλητής, όταν αναρτά ένα Αντικείμενο πρέπει να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο ανάρτησης όπου θα το περιγράφει όσο πιο  λεπτομερώς γίνεται, με αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του, καθώς και με αναγραφή της ακριβούς τιμής πώλησης συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, εξόδων, που θα πρέπει να γνωστοποιούνται οπωσδήποτε στον αγοραστή. Μάλιστα θα πρέπει να φωτογραφίζονται τα αντικείμενα, ακολουθώντας τις οδηγίες του byepiros και να αναρτώνται τουλάχιστον τέσσερις φωτογραφίες δίπλα στην περιγραφή του Αντικειμένου. Απαγορεύεται να αναρτώνται φωτογραφίες από το Διαδίκτυο. Όλες πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική και πλήρη εξωτερική  εικόνα του Αντικειμένου και να αποτυπώνουν την ύπαρξη ελαττωμάτων στο Αντικείμενο στην περίπτωση που υπάρχουν (αφορά μεταχειρισμένα προιόντα). Η αξιολόγηση της ποιότητας της φωτογραφίας του Αντικειμένου είναι εκ της φύσεως της υποκειμενική και  επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του byepiros να την αποδεχθεί ή όχι. Δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα των Αντικειμένων που μπορεί να αναρτά ένας Χρήστης-Πωλητής στον Ιστότοπο.  Ωστόσο απαγορεύεται να αναρτά το ίδιο Αντικείμενο  περισσότερες από μια φορά. Ο Πωλητής αναρτώντας ένα Αντικείμενο θεωρείται ότι του ανήκει κατά κυριότητα και ότι ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι η περιγραφή του Αντικειμένου είναι πλήρης και ακριβής. Η Ανάρτηση Αντικειμένων στον Ιστότοπο είναι δωρεάν.

Ο κάθε χρήστης, αφού αναρτήσει οποιοδήποτε αντικείμενο/προϊόν του, συμφωνεί να περιμένει έως και 48 ώρες προκειμένου το byepiros να εξετάσει και στη συνέχεια να αποδεχθεί ή να απορρίψει το συγκεκριμένο αντικείμενο/προϊόν, πάντοτε ενημερώνοντας αντίστοιχα τον Χρήστη.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το byepiros προτρέπει όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως να βαθμολογούν τους χρήστες με τους οποίους πραγματοποίησαν συναλλαγή. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να αξιολογήσει και να γράψει σχόλια μόνο σε περίπτωση που μια Συναλλαγή έχει λάβει χώρα. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση ενός Χρήστη θα πρέπει να είναι ειλικρινής και αντικειμενική. Ψεύδη και προσβολές μεταξύ Χρηστών απαγορεύονται ρητώς.

Το byepiros έχει δικαίωμα να διαγράφει από τον Ιστότοπο σχόλια και ψευδείς, ανακριβείς ή προσβλητικές αξιολογήσεις διότι παραβιάζουν τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το byepiros, μέσω των διαχειριστών του, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστικά δική του προαίρεση, να αλλάζει ή να τροποποιεί μονομερώς  τους  παρόντες  Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα και να προβαίνετε σε επισκόπηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, προκειμένου να γνωρίζετε οποιαδήποτε αναθεώρηση, η οποία σας δεσμεύει.

Σε περίπτωση που το byepiros ενεργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υπάρχει πάντοτε σε αυτή τη σελίδα σχετική δημοσίευση που θα υποδεικνύει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά αμάχητο τεκμήριο για την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη  αποδοχή των νέων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης μην εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο . Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά την εν λόγω σελίδα προκειμένου να διαπιστώνετε εάν έχουν  επέλθει  τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε τροποποίηση των Όρων θα εφαρμόζεται άμεσα σε όλους τους Χρήστες και Επισκέπτες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ NVbay

Οι Χρήστες-Πωλητές αποδέχονται τα ακόλουθα:

 1. όταν εγγράφονται στον Ιστότοπο να παρέχουν αληθείς πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού τους ονόματος, έτους γέννησης, φύλου, διεύθυνσης, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ΑΦΜ, και τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να τους καταβάλλονται τα χρήματα από το byepiros.

    ii.        να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του για τη διενέργεια κάθε είδους παράνομων πράξεων,  παρά μόνο για μόνο για νόμιμους σκοπούς.

 1. να παρέχουν αντικειμενικές, σωστές, εύληπτες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο προς πώληση  προϊόν.

Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες συμφωνούν ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν:

 1. δεν θα αναρτούν πληροφορίες ή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών δεδομένων, όπως αρχεία, προγράμματα, φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα (εφεξής καλούμενα “Δεδομένα”) τα οποία είναι παραπλανητικά ή μη αληθή.
 2. δεν θα χρησιμοποιούν Δεδομένα,   τα οποία παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

   iii.        δεν θα αναρτούν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή προκαλεί βλάβη σε ανήλικο ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε αδικήματος, ή προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, ή προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία.

 1. δεν θα αναρτούν Δεδομένα που περιλαμβάνουν ιούς ή κακόβουλο λογισμικό, άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών του, ή να προκαλέσουν βλάβη στον Χρήστη ή στην περιουσία του ή να παρεμποδίσουν την χρήση του Ιστότοπου.

Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού του λογαριασμού του και πλήρως υπεύθυνος για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με το συγκεκριμένο λογαριασμό. Συμφωνεί να ενημερώνει άμεσα γραπτώς το byepiros για κάθε παραβίαση της ασφάλειάς του στον Ιστότοπο και να φροντίζετε φροντίζει να διασφαλίζει την έξοδο από το λογαριασμό του μετά από κάθε χρήση του Ιστότοπου. Το byepiros δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προέλθει από δική του αμέλεια ή δόλο σε σχέση με αυτές τις υποχρεώσεις.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην προσθέσει, αφαιρέσει ή με άλλο τρόπο τροποποιήσει το Περιεχόμενο ή επιδιώξει να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν είναι προορισμένο για εκείνον.

Το byepiros δικαιούται να περιορίσει ή να διακόψει το δικαίωμα χρήσης   του ιστότοπου οποιουδήποτε Χρήστη ή Επισκέπτη  ή ακόμα και να  αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Το byepiros στέλνει εκ των προτέρων ανακοίνωση στους Χρήστες ή Επισκέπτες σε περίπτωση που αυτοί:

 1. παραβιάζουν ή δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή με τους νόμους που διέπουν το Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά.
 2. παρείχαν λανθασμένες, ελλείπεις και κυρίως παραπλανητικές πληροφορίες όταν εγγράφονταν ή χρησιμοποιούσαν τον Ιστότοπο.
 3. χρησιμοποίησαν την ταυτότητα άλλων Χρηστών ή έδρασαν παράνομα με κάποιο άλλο τρόπο.

Μερική παρεμπόδιση πρόσβασης σημαίνει ότι o Χρήστης δε θα μπορεί να αναρτά Αντικείμενα στις αντίστοιχες Καταχωρίσεις. Ολική παρεμπόδιση πρόσβασης σημαίνει ότι ο Λογαριασμός του Χρήστη θα έχει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης. Ο Χρήστης δεν θα έχει το δικαίωμα να εγγραφεί εκ νέου στον Ιστότοπο.

Το byepiros έχει το δικαίωμα  με σκοπό την απόσυρση παράνομου υλικού, να επιτηρεί ανά πάσα στιγμή την κίνηση των Χρηστών και των Επισκεπτών και αντίστοιχα εκείνοι συμφωνούν σε αυτό εφεξής.

Το byepiros έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις Καταχωρίσεις καθώς και την περιγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες αλλαγές δεν  τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της πληροφορίας που παρέχεται από τον Χρήστη, αλλά έχουν σκοπό να κάνουν τη χρήση του Ιστότοπου περισσότερο κατάλληλη ή φιλική προκειμένου να προαχθούν οι σκοποί του Ιστότοπου.

Το byepiros έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τερματίσει μονομερώς ή να αναστείλει ή να μεταφέρει σε τρίτα μέρη τη λειτουργία του Ιστότοπου και θα ενημερώσει τους Χρήστες του περί αυτού.

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ byepiros

Το byepiros δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς κανένα λάθος ή ότι ο Ιστότοπος και o εξυπηρετητής δεν θα έχουν ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο  το byepiros, οι πάροχοί του, ή οι τρίτοι που τυχόν αναφέρονται στην Ιστοσελίδα για κάθε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από την Ιστοσελίδα ή από οποιαδήποτε χρήση αυτής ή από οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει  διασύνδεση της Ιστοσελίδας, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από την παρούσα Ιστοσελίδα, ή για τη χρήση, φόρτωση ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας εισοδήματος, απώλειας λογισμικού κ.ά. Το byepiros δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο θα είναι πάντοτε επίκαιρα, ασφαλή, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα  που θα προέλθουν από τη χρήση τους θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤο περιεχόμενο του Ιστότοπου, όπως κείμενα, γραφικά, εικόνες, σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και άλλη ύλη (από εδώ και στο εξής “το Περιεχόμενο”) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς ή/και για μη προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμό / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Υλικό από τον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους. Μη επιτρεπόμενη χρήση του Περιεχομένου του Ιστότοπου αποτελεί παραβίαση των διατάξεων αυτών και επιφέρει τις προβλεπόμενες στο Νόμο συνέπειες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του byepiros και Χρήστη του Ιστότοπου και δεν επιλυθεί εξωδικαστικά,  αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα  καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κηρυχθεί ως άκυρη από το αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα μιας τέτοιας διάταξης δεν  θίγειτην εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων. Οι υπόλοιποι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Αυτοί αποτελούν τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το byepiros αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου του.

Για οποιοδήποτε παράπονο ο Χρήστης πρέπει να το υποβάλει γραπτώς στo byepiros μέσω e-mail ή  να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το byepiros για την αποστολή των προϊόντων συνεργάζεται με την  μεταφορική εταιρεία  Speedex .

Ωστόσο, ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μεταφορική εταιρεία δικής του επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, το byepiros δε φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο αποστολής των προϊόντων.

Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων βαρύνουν τον αγοραστή.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Αντικαταβολή
  Η αντικαταβολή επιτρέπεται μόνο αν ο πωλητής επιλέξει ως Τρόπο Αποστολής: «Τρόπος byepiros». Το byepiros συνεργάζεται αποκλειστικά με την Speedex. Σε αυτή την περίπτωση, το αντίτιμο του ποσού που εμφανίζεται στο συνοδευτικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφορών, περιλαμβάνει την αξία των παραγγελθέντων προϊόντων μαζί τα έξοδα αποστολής, τα οποία εμφανίζονται αμέσως κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Το αναγραφόμενο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά στον υπάλληλο της εταιρείας Courier.
 • Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  Στο byepiros έχετε τη δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών VisaMastercardMaestroAmerican ExpressDiners, καθώς και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού MasterPass. Οι συναλλαγές σας προστατεύονται μέσω συστήματος online ασφάλειας (SSL και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo Multidomain EV) το οποίο εγγυάται απόλυτα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς τηςΠρος αποφυγή προβλημάτων, καλό θα ήταν η παραλαβή να γίνει από το ίδιο άτομο που καταχώρησε την παραγγελία. Το ποσό χρέωσης, το οποίο περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής και την αξία των παραγγελθέντων προϊόντων, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση αποστολής email. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας καθώς και τον τριψήφιο αριθμό ασφαλείας (όχι το pin). Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή των αληθών στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας.
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Όσοι χρήστες του byepiros επιθυμούν τη κατάθεση μετρητών απευθείας σε τράπεζα μπορούν να καταβάλλουν το ποσό της συναλλαγής τους στους παρακάτω λογαριασμούς:
  1. Eurobank:
  1. Εθνική Τράπεζα:

Στην αιτιολογία κατάθεσης αναγράφετε μόνο τον κωδικό παραγγελίας σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όταν η αγοραπωλησία συντελείται με πωλητή Κατάστημα/Επιχείρηση, τότε η πολιτική επιστροφής προϊόντων, που θα εφαρμόζεται, θα διαμορφώνεται από το εκάστοτε Κατάστημα, που συμβάλλεται με το byepiros αναγράφοντας σε κάθε προϊόν που αναρτά τις προϋποθέσεις  και  την πολιτική επιστροφής προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, επισημαίνεται στους πωλητές ότι θα πρέπει στην πολιτική που εφαρμόζουν να τηρούν τα κατ΄ελάχιστο  προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και οποιαδήποτε απόκλιση από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει πάντοτε να είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Καταρχήν, θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή  το δικαίωμα να υπαναχωρήσει, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το παρέλάβε. Ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.  Ο πωλητής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πωλητής δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο πωλητής. Ο πωλητής προβαίνει  στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει «έντυπο επιστροφής» ή άλλη δήλωση υπαναχώρησης συμπεριλαμβάνοντας και την απόδειξη/τιμολόγιο. Το προϊόν θα πρέπει να  επιστρέφεται στην άρτια κατάσταση στην οποία παρελήφθη χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του.

Εξαιρέσεις: Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) την πώληση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,

β) την πώληση αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

γ) την πώληση σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

δ) την πώληση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

ε) την πώληση οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής,

στ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση κ.α.

Σε κάθε περίπτωση κάθε τέτοιο μη επιστρεφόμενο προϊόν θα φέρει εκ των προτέρων ανάρτηση με σχετική ένδειξη ότι τα προϊόντα αυτά δεν δύνανται να επιστραφούν.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα σε ελάχιστη 2ετή εγγύηση χωρίς καμία επιβάρυνση. Έτσι, ο πωλητής ευθύνεται κατ’ αρχήν αντικειμενικά και υποχρεωτικά εκ του νόμου (νόμιμη εγγύηση) έναντι του καταναλωτή για χρονικό διάστημα δύο ετών για οποιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είχε το πράγμα κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή και ο καταναλωτής έχει όλα τα δικαιώματα από τις υπάρχουσες διατάξεις και νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και προστασίας του καταναλωτή. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει με όποια σειρά επιθυμεί είτε α) την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, είτε β) τη μείωση του τιμήματος που κατέβαλε είτε τέλος, γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επιστρέφοντας το προϊόν και ζητώντας το τίμημα που είχε καταβάλει, εφόσον το ελάττωμα είναι ουσιώδες. Κατά κανόνα, ζητείται η επιστροφή των χρημάτων μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για αγορά προϊόντων από ιδιώτη και όχι από Κατάστημα/έμπορο, η συναλλαγή δεν καλύπτεται από την νομοθεσία για τους καταναλωτές. Ως «καταναλωτική» θεωρείται μια συναλλαγή κατά την οποία ένας ιδιώτης αγοράζει προϊόντα από έμπορο, ο οποίος ενεργεί στο πλαίσιο των επιχειρηματικών, εμπορικών ή επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, αντίθετα με τη συναλλαγή μεταξύ δύο ιδιωτών. Το καθεστώς των καταναλωτών είναι διαφορετικό από το καθεστώς δύο ιδιωτών που συναλλάσσονται μεταξύ τους. Όταν κάποιος  αγοράζει ένα προϊόν από ιδιώτη, δεν έχει δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ούτε καλύπτεται από τις νόμιμες εγγυήσεις που παρέχονται για τις αγορές που γίνονται από επαγγελματίες πωλητές. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής βασίζεται μόνο στις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του κατά τη στιγμή της αγοράς. Αν όμωςτο προϊόν που αγόρασε δεν ανταποκρίνεται στη διαφήμισή του, μπορεί να  το επιστρέψει και να ζητήσει να του επιστραφούν τα χρήματα.

 Ειδικότερα, Ο αγοραστής έχει στη διάθεση του 48 ώρες από τη στιγμή που παρέλαβε το προϊόν για να ενημερώσει το NVbay σχετικά με την κατάσταση του προιόντος, ώστε οι διαχειριστές της πλατφόρμας να προβούν άμεσα στην αποδέσμευση των χρημάτων του πωλητή. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί  σε 24 ωρη βάση(24/7). Εάν ο αγοραστής εντός αυτού του 48ώρου δεν έχει ενημερώσει το NVbay για την κατάσταση του προϊόντος που έχει αγοράσει, οι διαχειριστές του NVbay  τεκμαίρουν πως το προϊόν συνάδει με την περιγραφή του και προχωρούν στην αποδέσμευση των χρημάτων και την μεταφορά τους στο λογαριασμό του πωλητή. Στην περίπτωση που εντός 48ώρου μετά την παραλαβή του προϊόντος ενημερωθούν οι διαχειριστές του NVbay πως το προϊόν δεν βρίσκεται στην κατάσταση που είχε δημοσιευτεί στην αγγελία, τότε ο αγοραστής ενημερώνει το NVbay για την επιστροφή του προϊόντος στον πωλητή.

Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις από πλευράς του ιδιώτη-πωλητή αναφορικά με την ύπαρξη ελαττωμάτων ή την μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφείσα κατάσταση, ο αγοραστής θα φέρει και το βάρος απόδειξης τυχόν ελαττωμάτων που δεν αναφέρονταν στην περιγραφή ή μη ανταπόκρισης με την αρχική περιγραφή, όπως επικαλείται.  Στην περίπτωση αυτή, το NVbay μπορεί να  ζητήσει από  τον αγοραστή να το αποδείξει στέλνοντας φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό υλικό. Αν οι φωτογραφίες πιστοποιήσουν τη μη ανταπόκριση του προϊόντος στην διαφημιζόμενη κατάστασή του, το  προϊόν επιστρέφεται στον πωλητή, και στη συνέχεια τα χρήματα μεταφέρονται πάλι στον λογαριασμό του αγοραστή και το NVbay δεν έχει σε αυτήν την περίπτωση καμία κερδοφορία.

Τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον αγοραστή, εκτός αν άλλως ορίζει ο ιδιώτης πωλητής.

One thought on “Όροι Χρήσης

Hi nice website https://google.com

Reply

Hi nice website https://google.com

9 Μαΐ 2020 at 9:45 μμ

Απάντηση

Cart
Your cart is currently empty.
Αρέσει σε %d bloggers: